Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

29/3/2011

by all means - were - heroes
inhabitants of space
in immigrant flows
of seaways
fighting
by sight
of disperpetuation
the spills
of history
of bare facts
as barkings
to nowhere
they made
a leaving mark
of all
respectfulness
cold months
were out - of - space
inordinate
glad
of other deaths.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου