Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Thought sequence I

H αρχική ιδέα ήταν να φτιάξω ένα ποίημα από "περιβάλλοντα-environments", μάζες ήχου/ποιητικού υλικού, ένα ποίημα of enlarged spacing in nouvelle surrealistic visions. Tα περιβάλλοντα έπρεπε να είναι κινητικά, να μετατοπίζονται, ώστε να γίνονται η αφορμή για χορογραφία.

Τώρα στην δοκιμή αυτή βλέπω ότι μου βγαίνει σε spirals, spiralling spaces που το κάνουν πιό πολύ χωρο-χρονικό. 

Αθήνα 29/3/2011

28/3/2011

more of rescue
was disordinate
by uncomely
fractions
enacting
turmoil
became
common
to peruse
death
as life's
extension
alienated
by pelagic bureaus
they were
exordinate
to accept
a treaty
some language
puzzle
of inner
vision
inheritant
to all
viewees
of their
accomplishments

29/3/2011

by all means - were - heroes
inhabitants of space
in immigrant flows
of seaways
fighting
by sight
of disperpetuation
the spills
of history
of bare facts
as barkings
to nowhere
they made
a leaving mark
of all
respectfulness
cold months
were out - of - space
inordinate
glad
of other deaths.


Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

2nd day stream

they were
photogenetic
in first instance
acquarious
had memory
of clay
world
was
warld
by fight
& fight
meant
light
Lazarus
Coundouriotes
father of fleet
another
Pavlos
& George
admired by all

2nd DAY

2nd day is a day of repose..did some other things earlier. this is what i did...find it in the next message.

1st Day- Poem written


HyDriots
(a poem in streams…)they were
mechanical
of problem fatigue


HyDriots
made by environments
of materials
randomly set


inside sound
grouping of joints
asounder


fused seamlessly
filling spaces
of time
too fast
expanded
hybris
of low
gravitation
earthly mannerism
ancestors
were echoedmultiples
were occasionally
jammed
performed
in waves
arrangements
swerving
again
simpler
sequenced
surfaced
not enough


HyDriots
Riots
of waves
waters
turbulence
manifest
explosions
colours
vocouls
occults
multus
scouts
across


comets
of mind
herefore
patterns
breathing
reversal
ozoned
value
theory had perfect
valium
uphead
foremost
foreward


in heads
hydrias
hydraulics
most of happening
similar
to dances
disembodied
parallax
axis
defenced
centredlinks
wander
again
cultures
across
fractions
finite
pronouns
half
tongues
of thought/                                            end of 1st stream
inside tongue
a skeleton
of vision
a canceratti
most thrilling
avouched
undone
by memories


suckled
psyche
in His hands
perpetuum
child
born died
not see
father
or mother
mundus
had a minute
for him
died
by indifference
clip art
for kids
made by
the very young girla girl
e nato
maria senguvia
were born
in ombres
unfounded
of this world
the role of man
subordinates
the young girl
will take her
to inconceivable
light
to lights
penultimate
penumbria
astarate/                                                       end of 2nd stream                                                      Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

ΗyDriots ... what about?

this is a weblog presenting my last poem "HyDriots" as it is lively created in the eyes of the audience. 
Audience is given the opportunity to follow poem & poet by similar engagement. Also, audience is given the opportunity to discuss with poet the course of writing this poem through all sequential phases. 
Although, the course is fun, it also becomes instructive for both poet/audience carriers.